Horgászrend:

 

      Az Aranypikkely Horgásztón történő horgászat esetére
A tavon horgászni csak érvényes állami horgászjegy birtokában lehet !

1. Az engedély csak a rajta szereplő  személy részére biztosít kulturált horgászati   
lehetőséget, másra át nem ruházható.
2. A horgászengedély a reggel 7 órai kapunyitástól az este 7 órai kapuzárásig érvényes. Május
–június-július  hónapokban reggel: 6 órától. Az őszi hónapokban napkeltétől napnyugtáig,
csak világosban.
3. Egyszerre maximum két bottal, és botonként két db egyágú horoggal lehet horgászni,
 ifjúsági jeggyel csak egy bottal, két db egyágú horoggal.
4. A bedobott felszereléseket huzamosabb  időre felügyelet nélkül otthagyni tilos!
5. A halakkal kíméletesen kell bánni, úgy , hogy ne sérüljenek meg. A kifogás
után azonnal vissza kell óvatosan helyezni a vízbe. Ha mélyen nyelt, a szája
előtt a zsinórt el kell vágni, és úgy visszahelyezni. Merítőszák és pontymatrac
    használata  kötelező! A horgász hibájából megsérült halat ki kell fizetni !
Halat fényképezni csak gugolva, ponymatrac felett  lehet, állva nem !
6. Az elvitelre / megvásárlásra / szánt halakat gyűrűs szákba kell helyezni,
azt kicserélni, vagy vissza engedni tilos. Egy szákban maga mellett kell tartani.
Megvásárolható halfajok:  Ponty 4 kg alatt                            32 cm felett
Harcsa:                                           60 cm felett
Amúr 4 kg alatt                            40 cm felett
Csuka:                                            40 cm felett
Süllő:                                              40 cm felett
Ezüstkárász korlátozás nélkül
A többi halfaj: keszegek, tokok, márna, csapó és fekete sügér, compó, őn stb.
kíméletesen visszahelyezendő. Kifejezetten küszözni és apróhalazni tilos!
Mélyen nyelt süllőt mérettől függetlenül visszaengedni tilos. A halőrnek át kell
adni, esetleg megvásárolható.
7. A ponty kivételével a többi halfajta fajlagos tilalma betartandó !
8. A pergetés minden formája tilos.
9. A horgok behordása semmilyen módon nem megengedett.
10. 4 kg-nál nagyobb ponty és amúr  megtartása  tilos!
Amennyiben a horgász nem tudja megállapítani a hal pontos súlyát kérje
a halőr segítségét.
11. Etetni csak horgászat céljára készült etetőanyagokkal lehet, konyhai
hulladékkal, egyéb romló, vagy kétes eredetű anyaggal tilos. Természetesen
élő csalianyagokkal / csontkukac, giliszta, szúnyoglárva stb. / szintén lehet.
12. A horgászat folyamán a horgokat úgy kell bedobni, hogy az a mellette és szemben
horgászókat ne zavarja. / több egymás mellet horgászó esetén maga elé
kell dobni. /
13. A horgászversenyekre és a boylis horgászatra külön szabályok érvényesek.
14. A horgászrend megsértői figyelmeztetésben részesülnek, súlyosabb, vagy többször
ismétlődő esetben a jegy bevonását vonja maga után.
15. Egy horgász egy kísérőt vihet magával. A többi kísérőnek  a szociális szolgáltatások
      igénybevétele miatt látogató jegyet kell váltania.
16. Ragadozó halra horgászni csak hozott csalihallal lehet

 


Házirend:

 


      Az Aranypikkely horgásztavon való tartózkodás szabályai:

1. A tóban fürödni tilos! Hirtelen meredeken mélyül, fürdésre alkalmatlan.

2. Az engedély a keleti / lapos / parton jogosít horgászatra. Minden fedett
beálló  egy-egy horgászhely. Amennyiben az itt kitűzött helyek elfogynak, a
halőr biztosít horgászhelyet a nyugati / magas / parton. Itt viszont csak úszni
tudók horgászhatnak, saját felelőségre. Családdal gyerekkel tartózkodni csak
a keleti, / lapos/ parton lehet.
3. Személygépkocsival a keleti oldalon a horgászhely előtt a vasbeton vasúti
aljakon kívül, a műút felőli oldalon  lehet megállni. A nyugati oldalon csak a
be és kipakolás idejére lehet bent tartózkodni gépkocsival a horgászhelyen,
parkolni a tó  déli részén kijelölt parkolóban lehet.
4. A természetet rongálni, a nádat irtani tilos, a vízi állatokat bántani, zavarni
tilos !
5. A horgászhelyen hangoskodni, rádiót hangosan hallgatni, ittasan tartózkodni,
a többi horgászt  a pihenésében és szórakozásában zavarni tilos.
6. Kutyát a horgásztó területére behozni tilos !
7. Tűz rakási, vagy bográcsolási igényt a halőrnek be kell jelenteni. Csak a
kijelölt helyeken gyújtható tűz, a természetben  érvényes tűzgyújtási  
szabályok figyelembe vételével. A szabálytalan tűzgyújtásból keletkező    
esetleges károkért az engedély tulajdonosa a felelős. A horgászhely
elhagyása előtt a tüzet ki kell oltani, és erről meggyőződni.
8. A terület elhagyása előtt a halőr felszólítására a gépkocsi csomagtartóját a 
horgászengedély tulajdonosának kötelessége kinyitni, ellenőrzés céljából.
A halőrnek minden esetben kötelessége az ellenőrzést elvégezni.
9. A házirend betartása az engedély tulajdonosán kívül a vendégeire,
családtagjaira is vonatkozik, de a felelősség a jegy tulajdonosáé.
10. A horgászat közbeni ellenőrzés nem tekinthető zaklatásnak. A halőr
kérésére a felszerelést ki kell venni, úgyszintén a szákot is.
11. Érkezéskor a horgásznak regisztrálni kell, addig a horgászhelyre beállni
nem lehet. Egy db  horgász igazolványt a távozásig ott kell hagyni.
12. A lezárt /ívó/ területeken tartózkodni és horgászni tilos. Erre a területre
bedobni is tilos!
A nyitási és zárási időpont kapunyitást és kapuzárást jelent. Ezeket a horgásztó alkalmazottai szigorúam betartatják, ezért kérjük komolyan venni!